نصیر کشاورز

ایده های نوآورانه مهندسی برق در حوزه کشاورزی

در سالهای اخیر تعامل بین شاخه های مختلف علم و تکنولوژی،باعث پیشرفت علوم بین رشته ای شده است.در حقیقت امروزه اکثر کارهای تحقیقاتی زمینه های بین رشته ای دارند.معمولا یک متخصص در یک رشته می تواند روش های جدیدی برای حل برخی مشکلات در رشته های دیگر ارائه دهد.

با مشاهده ی مشکلات گسترده در حوزه ی کشاورزی ،میتوان پیشنهاد های مبتکرانه ای برای حل این مشکلات توسط امواج الکترومغناطیس ارائه داد.به وسیله ی امواج الکترومغناطیس می توان بر بسیاری از مشکلات صنعت کشاورزی همچون آفات و حشره ها ،علف های هرز، یخ زدگی محصولات کشاورزی، نگهداری محصولات بعد از برداشت و... غلبه کرد.

پایداری تولید مواد غذایی، بهداشت و محیط زیست و عواقب ناشی از استفاده از آفت کش ها با سرعت زیاد به مسائل مهم جهانی تبدیل شده اند. کشاورزی ارگانیک در بسیاری از نقاط جهان به دلیل افزایش تقاضا برای مواد عاری از آفت کش ها محبوبیت ویژه ای یافته است و علف های هرز یک معضل جدی در کشاورزی ارگانیک محسوب می شوند.

روش های متداول و موجود دفع و کنترل علف های هرز پس از جوانه زنی بذر علف هرز بر آن اعمال می شوند. این روش ها بر بانک بذر علف های هرز تاثیر می گذارد و باید سالیان متوالی از این روش ها استفاده شود تا شاید بتواند بانک بذر خاک آن زمین را تا حدودی از بین ببرد.قبل از کشف و ظهور سموم علف کش، کشاورزان قرن ها از روش های غیر شیمایی برای مدیریت علف های هرز استفاده می کردند. کاربرد وسیع علف کش ها موجب عدم پیشرفت سایر روش های مدیریت علف های هرز گردید . از سوی دیگر مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه علف کش ها ، ظهور پدیده ی مقاومت علف های هرز به علف کش ها ،توسعه ی گونه های مهاجم و همچنین تقاضا برای محصولات سالم از جمله مواردی است که سبب شده مدیریت غیر شیمیایی علف های هرز دوباره مورد توجه قرار گیرد. در دفع علف هرز توسط ریز موج از گرمایش الکترومغناطیسی استفاده می شود.ازاین روش می توان به دو صورت بهره برد:

مزایای این روش در مقایسه با روش های دیگر:

به همین دلایل بود که گروه نصیر کشاورزی متشکل از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به سرپرستی جناب آقای دکتر علی اکبریان در بهار سال 1395 به منظور پژوهش در این زمینه تشکیل شد .این گروه در اولین تجربه خود به تحقیق و پژوهش در موضوع دفع علف های هرز به وسیله ی امواج ریز موج پرداخت و اولین نمونه ی آزمایشگاهی دستگاه از بین برنده ی علف هرز را به منظور انجام آزمایش های عملی در تابستان 1396 ساخت.

شکل 1 شبیه سازی

شکل 2 دستگاه ساخته شده

گروه نصیر کشاورزی به منظور بررسی دقیق نتایج آزمایشگاهی خود با موسسه ی تحقیقات علف هرز ایران و همچینین موسسه ی تحقیقات آب و خاک ایران همکاری میکند.در جدرول زیر مشخصات اعضا و مشاورین گروه نصیر کشاورزی و تخصص های آن ها آمده است:

مسئول گروهدکتر هادی علی اکبریانعضو هیئت علمی دانشکده ی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مشاور گروهدکتر نوشین نظام آبادی عضو هیئت علمی موسسه ی تحقیقات علف هرز ایران(دکترای علوم علف هرز)
مشاور گروهدکتر فرهاد رجالیعضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب و خاک ایران(دکترای خاکشناسی گرایش بیولوژی خاک)
کارشناس ارشد گروهمیثم بهزادیمهندس مخابرات میدان
سرپرست دانشجویان کارشناسی محمد سعید دیاریمهندس مخابرات
عضو گروهمحمد صادق بنا زادهمهندس الکترونیک و سیستم های دیجیتال
عضو گروهیعقوب خضریمهندس کنترل و اتوماسیون
عضو گروهمصطفی ادیبمهندس قدرت

مقالات و جوایز اخذ شده توسط گروه در طول مدت یکسال فعالیت: