مشخصات :

 • مرتبه علمی: دانشیار
 • رشته تحصیلی: مهندسی برق- سیستم های قدرت 
 • محل اخذ: دانشگاه صنعتی شریف، تهران- ایران با همکاری دانشگاه گرونوبل ، گرونوبل - فرانسه
 • آدرس: تهران- خیابان شریعتی- دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- ساختمان اساتید- اتاق ۱۰۹
 • تلفن: ۰۲۱۸۴۰۶۲۲۹۸
 • رایانامه: amraee@kntu.ac.ir

سوابق اجرایی

 1. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ .

 2. مدیر کل امور آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ .

 3. عضو شورای دانشکده مهندسی برق از ۱۳۹۱تا۱۳۹۳ .

 4. عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ .

 5. عضو شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ .

 6. عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ .

 7. رئیس کارگروه نوآوری در آموزش مهندسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۳۹7 تاکنون .

زمینه های پژوهشی

 1. برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت .

 2. بهره برداری پیشرفته سیستم های قدرت .

 3. شبکه های هوشمند : ریز شبکه ها و مطالعات مبتنی بر فراسامانه های هوشمند .

 4. کنترل و پایداری سیستم های قدرت .

 5. شناسایی و آشکارسازی خطا در سیستم های قدرت .

افتخارات

 1. استاد نمونه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی : ۱۳۹۷ .

 2. پژوهشگر برگزیده : دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: ۱۳۹۸ .

عضویت ها

 1. عضو ارشد انجمن مهندسین برق و الکترونیک IEEE .

 2. عضو پیوسته کمیته علمی کنفرانس بین المللی برق ایران .

 3. عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه های هوشمند انرژی ایران .

 4. عضو کمیته علمی کنفرانس شبکه های هوشمند .

 5. عضو کمیته علمی کنفرانس تخصصی کنترل و حفاظت .

طرح های پژوهشی

 1. ارائه ساختاری برای توسعه ظرفیت تولید انرژی الکتریکی در شبکه ملی کشور- شرکت مدیریت شبکه برق ایران - وزارت نیرو : از 1394 تا 1395 .

 2. طراحی سامانه نرم افزاری برای شناسایی و پایش نوسانات فرکانس پایین در شبکه ملی انتقال ایران- شرکت مدیریت شبکه برق ایران - وزارت نیرو: از 1396 تا 1397 .

درس های ارائه شده: مقطع کارشناسی

 1. مدار های الکتریکی ۱ و ۲ .

 2. الکترومغناطیس مهندسی .

 3. بررسی سیستم های قدرت الکتریکی .

 4. رله و حفاظت سیستم های قدرت .

درس های ارائه شده: مقطع تحصیلات تکمیلی(دکتری و کارشناسی ارشد)

 1. دینامیک سیستم های قدرت .

 2. بهره برداری پیشرفته از سیستم های قدرت .

 3. برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت .

مقالات و گزارش های پژوهشی

 1. برای دیدن فهرست دستاوردهای پژوهشی به آدرس زیر مراجعه کنید .

 2. Google Schoular

  All Rights Reserved By The K. N. Toosi University Of Technology