Personal Web Site of

           _
 Mansor fakhri_

 

      Home Page  Civil Engineering Faculty

 

 

  صفحه اول     

  تحصیلات

سمت دانشگاهی

  دروس

زمینه های پژوهشی

انتشارات

پایان نامه ها

دانشجویان تحصیلات تکمیلی                               

آموزش آنلاین

سوابق

تماس

  English Page

 

       

       دکترمنصور فخري 

                 استادیار راه و ترابری

                 دانشکده مهندسی عمران

                  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 1378

                    تهران, ایران

 

 

   تحصیلات

         کارشناسی ارشد عمران (ژئو تکنیک) دانشگاه نیوساوت ولزاسترالیا 1993

               دکتری عمران (گرایش راه و ترابری ) دانشگاه نیوساوت ولزاسترالیا 1997   

                   

 

      مدير گروه راه و ترابري دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  1380-1386

   سرپرست آزمايشگاه روسازي دانشكده عمران دانشگاه خواجه‌نصيرالدين طوسي 1380-1386

    رئیس مرکز تحقیقات زیر ساختهای صنعت حمل و نقل کشور

        

عضويت:

-     عضو اصلي كميته (Surface Characteristic of Roads) CI كنگره دائمي بين‌المللي راه در
فرانسه
(PIARC)     1378-1386

-      عضو شوراي    IT دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

-     عضو شورای پژوهش پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری از 1383 تا کنون

      -   رئیس انجمن مهندسی رو سازی ایران

:دروس

      

-         روسازي راه - كارشناسي عمران

-         راهسازي - كارشناسي عمران

-         مرمت و نگهداري راه - كارشناسي عمران

-         آزمايشگاه قیر و آسفالت كارشناسي عمران

 

سوابق تدريس در دوره كارشناسي ارشد عمران (راه و ترابري):

-         روسازي پيشرفته - كارشناسي ارشد

-         طراحي فرودگاه كارشناسي ارشد

-         مديريت و نگهداري راه كارشناسي ارشد

 

 زمینه های پژوهشی

پايان‌نامه كارشناسي ارشد انجام گرفته بعنوان راهنما:

1-    مطالعه و بررسي فني و اقتصادي كاربرد نيوجرسي و گاردريل در راههاي كشور با توجه به شرايط مختلف ، 1382.

2-    بررسي مقاومت مخلوطهاي آسفالتي در برابر تركهاي خستگي، 1383.

3-    امكان‌سنجي فني و اقتصادي بازيافت آسفالت در ايران، 1382.

4-    بررسي فني و اقتصادي كاربرد برنامه HDM-4 بعنوان يك سيستم مديريت راه در ايران،1382.

5-    بررسي فني و اقتصادي كاربرد بتن غلتكي (RCC) بعنوان روسازي راه در ايران، 1382.

6-    طراحي و ارزيابي مخلوطهاي آسفالتي گرم با مصالح سنگي درشت‌دانه، 1383.

7-    بررسي و كاربرد استفاده از آسفالت‌هاي حفاظتي در راههاي ايران، 1383.

8-    بررسي نرم افزارهاي تحليل و طراحي روسازيهاي انعطاف پذير جهت استفاده در ايران ، 1384.

9-    ارزيابي ترك خوردگي از بالا به پايين در روسازي اسفالتي ضخيم و كاربرد ان در طراحي روسازي 1384.

10-        هماهنگ سازي مدل تاخير ايين نامه امريكا براي تقاطع هاي چراغ دار شهر تهران، 1384.

11-        تعیین خصوصیات ناهمواری (Roughness)در روسازی های انعطاف پذیر، تیر ماه 1385

12-        تعیین ناهمواری بهینه روسازی آسفالتی با استفاده از نرم افزار HDM-4 برای شرایط اقتصادی کشور ایران، مهر ماه 1385

13-        تعیین مقاومت مخلوط های آسفالتی در برابر پدیده عریان شدگی، مهر ماه 1385.

14-         ارائه یک روش پیشنهادی جهت اجرای سیستم مدیریت روسازی فرودگاه در ایران، بهمن 1385.

15-        بررسی و امكان‌سنجي فني و اقتصادي اجرای  روسازی انعطاف پذیر در شانه راههاو آذر 1385 .

16-        مقایسه و آنالیز روشهای مدیریت نگهداری زمستانی راهها، دی 1385.

17-        ارزیابی خصوصیات فنی مخلوط های آسفالت متخلخل و آسفالت معمولی، شهریور 1386.

18-        برربی روشهای اندازه گیری مقاومت لغزندگی و مقایسه مصالح مختلف سنگدانه ای از نظر شاخص PSV ، مهر 1386.

19-        کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی ناهمواری (Roughness) در روسازی انعطاف پذیر، آبان 1386.

         20 - نقش سیسنم مدیریت روسازی در افزایش ایمنی راهها، بهمن 1386.

21-   بررسی علل خرابی روسازی های انعطاف پذیر در راههای درون شهری (مطالعه موردی منطقه شمیرانات)، اردیبهشت 1387.

22-   مطالعه آزمايشگاهي خصوصيات و ويژگيهاي آسفالت ولرم  (Warm Asphalt ) ،  اسفند 1387.

23-    استفاده از دستگاه LWD براي بدست آوردن مقاومت سازه اي لايه هاي روسازي، بهمن 1387.

24-   ارائه شاخص ناهمواری بهینه برای راههای آسفالته ایران، دي 1387.    

25-   ارزيابي شيار شدگي در روسازي آسفالتي با استفاده از روش المان محدود، 1388.

26-   ارزيابي مخلوط هاي آسفالتي درشت دانه و مقايسه آن با آسفالت هاي معمولي،1388.

27-   ارزيابي رابطه بين CBR و مدول برجهندگي، 1388.                                              

28-   ارزيابي مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي در مقايسه با مخلوط آسفالتي معمولي، 1388.

29-    بررسي مشخصات تغيير شكل دائمي بتن آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA) با استفاده از روش هاي المان مجزا،1388.

30-        رابطه مشخصات مخلوط هاي آسفالتي با مقاومت لغزندگي روسازي راهها، 1389.

31-       استفاده از ماده جوان كننده مناسب در عمليات بازيافت گرم در جا براي مناطق جنوبي كشور، 1389.

32-       مقايسه روش هاي مختلف طراحي روسازي فرودگاه، 1389.

33-       ارزيابي استفاده از تاثير پليمر PSP بر خواص فيزيكي و مكانيكي قير و مخلوط هاي آسفالتي، 1389.

34-       دستور العمل طراحي، اجرا و نگهداري روسازي بنادر، 1389.

35-    اجراي نرم افزار HDM-4 در سطح شبكه راههاي استان فارس و مقايسه فني و اقتصادي روش هاي نگهداري عكس العملي و زمان بندي شده در مديريت نگهداري روسازي، 1390.

36-       بررسي عوامل موْ ثر بر مقاومت لغزندگي روسازي هاي بتني راه، 1390

37-    بررسي نقش آب و هوا بر مقدار شاخص ناهمواري راه و انتخاب گزينه بهينه مرمت به وسيله نرم افزار HDM-4 براي نواحي آب و هوايي ايران، 1390.

38-       كاليبراسيون روش طراحي BPA براي طراحي روسازي بنادر ايران، 1390.

39-امكان سنجي كاربرد روسازي ماندگار در ايران، 1390.                                          

 

 

پروژه‌هاي تحقيقاتي:

1-  بررسي روشهاي آزمايشگاهي براي كنترل تركهاي ناشي از خستگي و ارائه مدل پيش‌بيني تركهاي روسازي راههاي كشور ( اتمام).

2-    بررسي نرم‌افزارهاي موجود در زمينه تحليل و طراحي روسازي راه و ارائه گزينه مناسب براي كشور (اتمام).

3-    امكان‌سنجي فني و اقتصادي تأسيس يك مركز تحقيقات صحرايي راه در ايران، (اتمام).

4-    طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري مقاومت خستگي مخلوط‌هاي آسفالتي (اتمام).

5-    امكان سنجي كاربرد بتن غلتكي (RCC) در روسازي راههاي  ايران(اتمام).

6-    تعیین شاخص بین المللی ناهمواری (IRI) برای راههای ایران (در حال انجام).

7-    مطالعه و ارزیابی خصوصیات فنی اندود های سنگدانه ای (اتمام)

8-    کاربرد سیستم مدیریت روسازی PMS در راههای درون شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  (اتمام)

9-   دستور العمل طراحي، اجرا و نگهداري روسازي هاي بنادر در ايران (در حال انجام)

مقالات ارائه شده در مجلات علمي و پژوهشي:

1-  منصور فخري، عليرضا غني‌زاده، "‌طرح بهينه‌سازي روسازي در روش آشتو با بهره‌گيري از مدل برنامه‌ريزي خطي"، ‌پژوهشنامه حمل و نقل (مجلة علمي پژوهشي)، زمستان 1383.

2-  منصور فخري ، ارشاد عموسلطاني، بررسي تاثير سنگدانه بر خصوصيات اصطكاكي و نفوذ پذيري  اندود هاي سنگدانه اي. ‌پژوهشنامه حمل و نقل (مجلة علمي پژوهشي)، زمستان 1384.

3-  احمد خدادادي، منصور فخري، اثر ژئوسنتتيك‌ها بر عمر خستگي روسازي آسفالتي، ‌پژوهشنامه حمل و نقل (مجلة علمي پژوهشي)، تابستان 1384.

4-  منصور فخري، عليرضا غني‌زاده، تعيين درصد بهينه قير در روش طرح اختلاط مارشال با استفاده از يک مدل برنامه ريزي غير خطي، ‌پژوهشنامه حمل و نقل (مجلة علمي پژوهشي)، زمستان 1385.

5-  عليرضا باقري، منصور فخري، تاثير عمل آوري و خواص بتن غلتکي روسازي راه با و بدون دوده سيليس، ‌پژوهشنامه حمل و نقل (مجلة علمي پژوهشي)،  پائيز 1385.

6-  منصور فخري، عليرضا غني‌زاده، مقايسه هزينه اجراي روسازي (CRAM) با ديگر انواع روسازي هاي انعطاف پذير در ايران، مجله جاده، زمستان 1382

7-   عليرضا غني‌زاده، منصور فخري، "فرآيند عمر طراحي كريدور بهينه مسير با استفاده از GIS"، مجله جاده، زمستان 1383.

8-  منصور فخري، مهدي فرخي، "بررسي نحوه گسترش ترك هاي بالا به پايين در روسازي هاي آسفالتي با استفاده از فرضيه مكانيك شكستمجله علمي پژوهشي عمران مدرس، پائيز 1389.

9-  ابوالفضل حسنی، منصور فخري، گل محمدی،  "تحلیل فنی روشهای نرم افزاری در طراحی روسازی بتنی غیر مسلح درزدار"، مجله علمي پژوهشي تحقیقات بتن، تابستان1389.

10-  Darban, A.K., Fakhri, M., The Effect of Geosynthetic Reinforcement on Damage propagation rate of Asphalt Pavement, Accepted to be published in Scientia Iranica Journal, 2008.

11-  Ghanizadeh, A., & Fakhri, M., "A Mixed-integer Programming Model to Determine the Optimum Design of Flexible Pavement Structure", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3): 1652-1660, 2009.

12-  Mansour Fakhri , Pezhouhan T.Kheiry, A.A. Mirghasemi "Modeling of the Permanent Deformation Characteristics of SMA Mixtures Using Discrete Element Method" , Accepted in Journal of Road Materials and Pavements Design, 2011.

13- بهزاد شيركوند هداوند، منصور فخري، هاني يزدي  ازناوه، "پوشش آسفالتي اصلاح شده با پلي سولفيد پليمر"، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي پليمر، شماره3، سال 1390.