شهر هوشمند به مثابه یک هاب انرژی هوشمند

مروری کتاب‌‌شناختی، تحلیلی و ساختاری

نوذریان مهدی، فریدونیان علیرضا. شهر هوشمند به مثابه یک هاب انرژی هوشمند: مروری کتاب شناختی، تحلیلی و ساختاری. نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران. ۱۳۹۹; ۹ (۴) :۶۲-۸۲

URL: http://ieijqp.ir/article-۱-۷۱۷-fa.html

پژوهش پیش‌رو حاصل مطالعه و کنکاش بیش از 76 پژوهش از آخرین یافته‌های تحقیقاتی محققان صنعت برق در حوزه هاب انرژی می‌باشد. رویکرد این پژوهش براین مبنا استوار است که ضمن مرور مفهومی هاب انرژی به دسته بندی پژوهشی این کلیدواژه از دیدگاه‌های متنوع بپردازد. براین‌اساس، اگر چه در ابتدای تحقیق آخرین توفیقات نویسندگان در تدوین کتب ارزشمند در حوزه هاب انرژی ذکر شده است، در پی آن مطالعه پژوهشی هاب انرژی با رویکرد بازه‌زمانی مطالعه جالب توجه است. پس از آن ضمن تبیین گستره معنایی هاب انرژی، دسته‌بندی پژوهشی بر اساس مفاهیم هاب انرژی خرد و کلان تبیین شده است. در ادامه، ضمن معرفی شهر هوشمند به‌مثابه هاب انرژی هوشمند از هاب انرژی هوشمند به‌عنوان چشم‌انداز بهره‌وری انرژی نام‌برده شده است. در انتهای پژوهش و به‌عنوان آنچه از ابتدا در جستجوی آن به‌سر برده شد هاب انرژی هوشمند به وسعت یک شهر هوشمند تبیین، تشریح و معرفی شده است.

شهر هوشمند شهری است شهروند محور که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره وری بهتر از منابع و امکانات موجود، بالابردن کیفیت زندگی شهروندان و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری استفاده می شود. اما آنچه این پژوهش بر آن متمرکز شده است سیستم انرژی شهر هوشمند است. حرف حساب این پژوهش آن است که با طراحی این سیستم انرژی با کمک هاب‌های انرژی خرد می‌توان به تشکیل یک هاب انرژی کلان و ایجاد زیرساختی پایا برای سیستم انرژی شهری امید داشت. این شیوه طراحی می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سیستم انرژی شهر به‌منظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری ارمغان آورد.

حق دارید اگر برخی واژگان برایتان نامفهوم است. اجازه دهید یک سری مفاهیم را خودمانی برایتان تشریح کنم....