با نام او

 

جبر خطی

استاد درس : حیرانی نوبری

پاییز 97

 

درس:

 

درس کامل

pdf

 

درباره آزمون 97

pdf

 

آزمون 95

pdf

آزمون 96

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

html templates websitetemplates.net