با نام او

 

سیستم های کنترل خطی

استاد درس : حیرانی نوبری

پاییز 93

 

 

 

 

 

کتاب مرجع:

 

pdf
pdf
pdf

 

 

آزمون ها:

 

1:

pdf

2:

pdf

3:

pdf

4:

pdf

5:

pdf

6:

pdf

7:

pdf

8:

pdf

9:

pdf

حل ها:

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

 

 

آزمون نیمسال اول 94-95 و حل:

 

pdf
pdf

 

 

آزمون میان ترم 94 و حل:

 

pdf