با نام او

 

فیزیک 1

استاد درس : حیرانی نوبری

پاییز 92

 

 

هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

 

moon

 

 

 

: جزوه درس

 

فایل
موضوع
جلسه
فایل
موضوع
جلسه
فایل
موضوع
جلسه
pdf
اندازه چیست؟
سوم
pdf
ابعاد فیزیک
دوم
pdf
فیزیک چیست؟
اول
pdf
محور دوران
ششم
pdf
دستگاه و بردار
پنجم
pdf
جا و جابجایی
چهارم
pdf
مثال سرعت دورانی بین دو دستگاه
نهم
pdf
مفهوم سرعت دورانی بین دو دستگاه
هشتم
pdf
مفهوم زمان
هفتم
pdf
مقدمه ای بر دینامیک
دوازدهم
pdf
مسیر حرکت
یازدهم
pdf
قضیه کوریولیس
دهم
pdf
حرکت خطی اجسام و مرکز جرم
پانزدهم
pdf
حرکت پرتابه
چهاردهم
pdf
تعامل بین چیزها
سیزدهم
pdf
مثال درخت در حالت بدون وزش باد
هجدهم
pdf
حرکت دورانی اجسام ، گشتاور و ماتریس ممان اینرسی
هفدهم
pdf
یکتایی مرکز جرم و نحوه محاسبه آن
شانزدهم
چند مسأله
بیست و یکم
نیروی اصطکاک
بیستم
pdf
مثال درخت در حالت وزش باد و مثال سرسره و کودک
نوزدهم
انرژی جنبشی دورانی
بیست و چهارم
pdf
اندازه حرکت و ضربه،بقای اندازه حرکت، انرژی جنبشی، برابری کار نیروی برآیندو تغییرات انرژی جنبشی
بیست و سوم
 
چند مسأله
بیست و دوم
             
ماتریس ممان اینرسی
بیست و پنجم

 

: جزوه درس برخی جلسات ترم جاری

 

 

فایل
موضوع
pdf
تغییر،زمان،سرعت و قضیه کوریولیس---نسخه جدید
pdf
ماتریس ممان اینرسی و محاسبه آن
pdf
مثال درخت به همراه وزش باد، سرسره،دوچرخه و نیروی کشش
pdf
دوچرخه در حال ترمز،چرخ ویلچر و حل مسأله نیروی کشش

 

: تمرین ها

 

 

فایل
تمرین
pdf
اول
pdf
تکمیلی اول
pdf
دوم
pdf
سوم
pdf
جابجایی از دید نگرشهای گوناگون و ماتریس تبدیل بین دو دستگاه
pdf
پاسخ تمرین جابجایی از نگرشهای کوناگون و ماتریس تبدیل بین دو دستگاه
pdf
مساله ای راجع به سرعت از دید دو دستگاه و سرعت دورانی بین دو دستگاه
pdf
سرعت و شتاب از دید دو دستگاه
pdf
تمرین دوم سرعت و شتاب از دید دو دستگاه
pdf
تعامل بین اجسام
pdf
آزمون فیزیک یک

 

: آزمون ها

 

فایل
آزمون
میان ترم
پایان ترم
پاسخ پایان ترم