مرکز مطالعات الکتروشیمی و خوردگی

مطالعات الکتروشیمی و خوردگی

اهداف پژوهشی دانشجویان در زمینه های الکتروشیمیایی فعال بوده است امروز نیز مفتخریم که گسترش فعالیتهای این مجموعه تحت نظارت جناب آقای دکتر محمد قاسم مهجانی وآقای دکتر مجید جعفریان را در زمینه ی توسعه تحقیقاتی
آموزشی و صنعتی الکتروشیمی به اطلاع پژوهشگران، دانشجویان و صنایع مرتبط برسانیم
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل
عنوان پیغام
پیغام