اخبار

  1. راه‌اندازی سایت در تاریخ 10 مهر 1390
  2. تکمیل صفحات مربوط به هر درس در تاریخ 17 مهر 1390
  3. قرار دادن تمرین سری اول همه گروه‌ها در تاریخ 30 مهر 1390
  4. قرار دادن تمرین سری دوم همه گروه‌ها در تاریخ 27 آبان 1390
  5. قرار دادن تمرین سری سوم همه گروه‌ها در تاریخ 3 دی 1390
نام: جواد رضوانی جلال
دانشجوی دکترای مهندسی برق (کنترل)
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
ایمیل: javad [dot] rezvani [at] gmail [dot] com