ايران, تهران, میدان ونک , دانشگاه صنعتي خواجه نصیر طوسی , دانشکده مهندسي مکانیک