صبر کنید...
About Picture

دکتر نادر فنائی

دانشیار گروه سازه دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تماس با من

:شماره تماس


021-88779473

داخلی 192

:ایمیل

nader_fanaie@yahoo.com
-

:ایمیل آکادمیک

fanaie@kntu.ac.ir

:آدرس

تهران، بالاتر از میدان ونک، بعد از تقاطع میرداماد، روبروی ساختمان اسکان، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ساختمان جدید دانشکده مهندسی عمران، طبقه چهارم

افتخارات

درس های دانشگاهی

  • :مقطع کارشناسی

  • مقاومت مصالح

  • تحلیل سازه 1 و 2

  • طراحی سازه های فولادی 1 و 2

  • پروژه فولاد

  • :مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

  • تئوری الاستیسیته

  • مهندسی زلزله

  • طرح لرزه ای سازه های فولادی

مقالات