مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی : ایرج جزیریان
متولد 1342 - تهران
 
 
 
     معرفی

سوابق علمي و فني
پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي
طرحهای پژوهشی
تأليفات،‌ترجمه مقالات علمي
سایر فعالیت ها
مسئولیتهای اجرایی در دانشکده

 
 
     تماس

Email : jazirian@kntu.ac.ir

 
 
 
     سوابق علمي و فني
 

اخذ ديپلم رياضي فيزيك از دبيرستان هدف شماره 3 در سال 1360 در تهران

اخذ ليسانس مهندسي عمران نقشه برداري از دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در سال 1367

اخذ فوق ليسانس مهندسي عمران ژئودزي از دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در سال 1374

عضويت هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشكده عمران گروه نقشه برداري از سال 1375 تا كنون

عنوان تز فوق ليسانس : تركيب شبكه هاي ژئوديتك درجه يك زميني و GPS در ايران

مسئوليت كنترل و نظارت و اجراي پروژه هاي نقشه برداري در مركز نقشه برداري معاونت عمران وزارت جهاد سازندگي از سال 1366 تا 1370

مسئوليت پژوهش و تحقيقات نقشه برداري در مركز نقشه برداري معاونت عمران وزارت جهاد سازندگي از سال 1370 تا 1374

سابقه تدريسي از سال 1368 بعنوان مربي در دانشگاه هاي صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، دانشكده فني دانشگاه تهران، تبريز، امام حسين، مركز آموزش عالي امام خميني (ره) وابسته به وزارت جهاد سازندگي، دانشكده علوم نقشه برداري سازمان جغرافيايي ارتش، دانشكده علوم اجتماعي گروه جغرافيا دانشكده تهران، دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران .

سابقه تدريس در دروس اصلي و تخصصي اجسمنت و تست، سرشكني، هيدروگرافي، نجوم ژئودتيك ژئودزي دو، تئوري خطاها، فيزيكال ژئودزي، دستگاههاي طولياپ الكترونيك، كاداستر، و دروس جديد دستگاههاي پيشرفته و نرم افزارهاي نقشه برداري، اقيانوس نگاري و جزرومد .

مسئول برگزاري و دعوت از اساتيد خارجي دوره كارشناسي ارشد فتوگرامتري و تهيه و جمع آوري سيلابس اين دوره از سال 1372 تا 1376

عضو در كميته تخصصي تحصيلات تكميلي گروه نقشه برداري در سال 1373

راه اندازي تجهيزات و سيستم هاي تهيه نقشه اتوماتيك زميني توتال استيشن ها و دستگاههاي پيشرفته نقشه برداري دانشگاه

تدريس، راهنمائي و سرپرستي گروههاي عملياتي نقشه برداري در اردوهاي نقشه برداري از سال 1368 تا كنون

معاون رياست گروه نقشه برداري در ارتباط با دوره ها ي كارشناسي نقشه برداري در سال 1377

مسئول آزمايشگاه فتوگرامتري رقومي، GPS,GIS,RS و ژئودزي از سال 1377 تا سال 1379

استاد ممتحن در جلسات دفاعيه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ژئودزي

راهنمائي و هدايت گروههاي عملياتي GPS در دوره هاي كارشناسي ارشد GIS
 

 
 

     پروژه هاي پژوهشي، تحقيقاتي و اجرائي
 

پري آناليز شبكه تونل آبرساني گاوشان به طول 6 كيلومتر

اجسمنت و سرشكني و تركيب شبكه نقاط زميني و GPS مربوط به كاداستر شهر بابل

اجسمنت و سرشكني و تركيب شبكه نقاط زميني و GPS مربوط تهيه نقشه به روش فتوگرامتري در منطقه كرمان .

مشاوره و طراحي در تعيين ميزان اعوجاج و تموج و تعامد كانال سرريز تست توربين ها در تبريز
 

 
 

     طرحهای پژوهشی

 

مشاوره و همكاري با دكتر عبادي در طرح پژوهشي تلفيق اطلاعات ماهواره اي GPS و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

مجری طرح تحقیقاتی دانشگاه با عنوان : امکان سنجی استفاده از سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ایGPS جهت تهیه اطلاعات مکانی پویا در سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS آذر ماه 1382

همکار اصلی در طرح تحقیقاتی آقای دکتر آل شیخ با عنوان : ارائه سیستم ردیابی واطلاعات مکان یابی برای کنترل کامیونهای حامل کالا وامکان سنجی آن  طرح تحقیقاتی دانشگاه سال 1381-1382 
 

 
 

     جزوات، تأليفات،‌ترجمه مقالات علمي و ويرايش كتاب به زبان فارسي و لاتين
 

1-Jazireeyan I.(1994) Merger of GPS and Terrestrial Geodetic Networks in Iran . (Thes is)

2-Jazireeyan I. (1990) Theoritical investigation of the relation between cholesky decompoition, Gram Schmidt Or thogonalization and quadratic norm Approximation .

3-Jazireeyan I.(1993) Why geodesists in Iran get involved in monitoring and studing earth deformations .

4-Jazireeyan I.(1989) Perturbing potential of third body in spherical harmonice interms of Keplerian elements for the third body and the satellites .

5-Jazireeyan I.(1992) Summation of normals in network adjustment .

6-Jazireeyan I.(1993) Computation the maximum terrain slope at a point for a digital terrain model (DIM) .

7-جزيرئيان ايرج- بررسي خطاهاي دستگاهي زاويه يابها طوليابها وترازيابها تست و تنظيم آنها 1373 دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

8-نقش مهندسي نقشه برداري در ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي GIS آذر ماه 1372 وزارت جهاد سازندگي

9-جزيرئيان ايرج- كاربرد فانكشنال آناليز در ژئودزي 1369

10-جزيرئيان ايرج-برنامه هاي كامپيوتري در پروژه هاي نقشه برداري 1367 وزارت جهاد سازندگي

11-جزيرئيان ايرج- بررسي ضريب تعديل دقت موقعيت افقي HDOP ، سه بعدي PDOP، چها بعدي GDOP و نسبي RDOP در سيستم تعيين موقعيت GPS بر روي منطقه ايران 1372

12-جزيرئيان ايرج- آشنايي با سيستمهاي تعيين موقعيت دريايي و بررسي ضريب تعديل دقت موقعيت افقي آنها 1372

13-جزيرئيان ايرج- آشنايي با سيستم تعيين موقعيت ماهواره اي GPS 1370 وزارت جهاد سازندگي

14-جزيرئيان ايرج- راهنماي فيلد بوك الكترونيكي SDR وزارت جهاد سازندگي

15-جزيرئيان ايرج- دستور العملها و مشخصات طراحي نقاط كنترل و علائم نقشه برداري 1369 وزارت جهاد سازندگي

16-جزيرئيان ايرج- جزوه درس اجسمنت و تست 1374 دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

17-جزيرئيان ايرج- جزوه درس هيدروگرافي 1373 دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران

18-جزيرئيان ايرج-- جزوه درس كاداستر 1372 دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران

19-جزيرئيان ايرج- جزوه درس طوليا بهاي الكترونيك 1371 مركز آموزش عالي امام خميني (ره)

20-جزيرئيان ايرج- جزوه درس جزرومد دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 1376

21-جزيرئيان ايرج- جزوه درس اقيانوس نگاري دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 1376

22-جزيرئيان ايرج- جزوه درس دستگاههاي پيشرفته نرم افزارهاي نقشه برداري دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 1372

23-جزيرئيان ايرج- ويرايش كتاب، Manual فارسي SDRMAP جلد اول

24-جزيرئيان ايرج-ويرايش كتاب، Manual فارسي SDRMAP جلد دوم
 
 
 

     سایر فعالیت ها

 

عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه ژئودزي و ژئوماتيك از سال 80

ارائه مقاله تحت عنوان تركيب شبكه هاي زميني و GPS در ايران ،ارديبهشت 79 كنفرانس عمران مشهد

مجري طرح پژوهشي با عنوان امكان سنجي استفاده از GPS جهت تهيه اطلاعات مكاني پويا در GIS در سال 1380

همكار اصلي در طرح و اجرا و راه اندازي يك سيستم GIS تحت Web طرح آقاي دكتر آل شيخ

راه اندازي آزمايشگاه ديجيتال مپينگ Digital mapping
 
مقايسه و ارائه روشهاي تركيب شبكه ها ژئوماتيك 80
 
ارائه مقاله web GIS در ژئوماتيك 81

اجراي تعيين موقعيت اختلاف ارتفاع ساختمانهاي دانشكده هاي دانشگاه خواجه نصير جهت نصب آنتن مخابراتي

همكاري در راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد GIS,RS

همكاري در تهيه تجهيزات فني و كارگاهي، آزمايشگاهي نقشه برداري

مسئوليت و پيگيري دعوت از اساتيد خارجي در كميته تخصصي تحصيلات تكميلي براي دوره هاي دكتري

اجراي اندازه گيري نقاط عكس با GPS موضوع تز آقاي مهندس ميرزاخاني

تحت عنوان تصحيح هندسي تصاوير IKONOS با استفاده از GPS به راهنمايي استاد آقاي دكتر ولدان زوج
 

 
 

     مسئولیتهای اجرایی در دانشکده مهندسی نقشه برداری

 

مسئوليت آزمايشگاه GIS,RS از سال 1381 تافروردین سال 1383

سرپرست انبار فنی دانشکده مهندسی نقشه برداری از 28/1/1384

سرپرست هسته کارآفرینی واستعدادهای درخشان از 1/9/1385
 
 
 

 

Powered By : HAM3D.net