دانشکده مهندسی صنایع         

 

صفحه اصلی دانشکده

صفحه اصلی دانشگاه

پیوندهای مرتبط

 

دکتر محمدجعفر تارخ

دانشيار

مرتبه علمی :

فناوري اطلاعات

گروه آموزشی :

mjtarokh@kntu.ac.ir

پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        

  صفحه اصلی

 افتخارات و جوایز

 مقالات  چاپ شده

  مقالات ارائه شده به کنفرانس

  کتاب چاپ شده

تجارب آموزشی

تجارب کاری

زمینه های تحقیقی مورد علاقه

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی