سیاهچاله کیهانی

سیاهچاله کیهانی به سیاهچاله ای گفته می شود که زمینه جهان انبساطی کیهان غوطه ور است. برخلاف سیاهچاله های کلاسیک که در زمینه خلاء قرار دارند. این سیاهچاله ها خواص متفاوتی از خود نشان می دهد که مورد علاقه اینجانب است.

 

فیزیک سیاهچاله ها

از ویژگیهای نیمه کلاسیک سیاهچاله، تابش دمایی سیاهچاله است که به تابش هاوکینگ معرف است. جنبه های مختلف این پدیده از قبل نقش افق در ان، نحوه تعریف دما برای سیاهچاله و ویژگی نور هنوز شناخته شده نیست. سوالهای بنیادی زیادی از جمله گم شدن اطلاعات و سرنوشت نهایی سیاهچاله مطرح است که اینجانب علاقهمند هستم در فیزیک نیمه کلاسیک به مطالعه ان بپردازم.

 

کیهانشناسی نسبیتی

نظریه نسبیت عام در مجموع توصیف سازگاری از جهان مهبانگی ارائه می دهد. علم کیهانشاسی نوین بر این فرض سوار است که ساختارهای کیهان از افت خیز های کوانتومی در جهان اولیه بوجود امده است. مطالعات اخیر نشان می دهد که نظریه اختلال  نسبتی گرانش توصیف دقیق تری از تشکیل ساختار در مقیاس بزرگ و جهان اولیه ارائه می دهد. از علاقه مندی های من این است که اثر تصحیحات نسبیت را در مقدار کمیت های مشاهداتی مورد مطالعه قرار دهم.

فیزیک کوانتومی

 از انجا که مسئله اندازه گیری در جهان کوانتومی هنوز حل نشده و دیدگاهای مختلفی برای حل این موضوع وجود دارد، اینجانب علاقهمند ام که مدل های مختلف اندازه گیری در فیزیک کوانتومی را در چهارچوب جهان نسبیتی مطالعه نمایم و مقایسه آن را با مدل های توصیفی واهمدوسی و جهان کوانتومی باز مقایسه نمایم و نتایج آنرا در پیش بینی های آزمایشگاهی مقایسه نمایم.

 

 

  addition, I study the dynamical black hole horizons properties. I also research on the hawking radiation for dynamical black hole. Different aspects of the holography bound in in different gravity theory are other my research interest.  The emergent gravity aspects of  cosmology  are my recent  interest that I’m working on it.

 

 In addition, I study the dynamical black hole horizons properties. I also research on the hawking radiation for dynamical black hole. Different aspects of the holography bound in in different gravity theory are other my research interest.  The emergent gravity aspects of  cosmology  are my recent  interest that I’m working on it.

ack holes aspects: Particle creation, black hole holography and emergent gravity

 In addition, I study the dynamical black hole horizons properties. I also research on the hawking radiation for dynamical black hole. Different aspects of the holography bound in in different gravity theory are other my research interest.  The emergent gravity aspects of  cosmology  are my recent  interest that I’m working on it

Contacts:  Shariati St. - Shahid Mojtabaei st.- Shahid Kavian Alley - Science Campus - Faculty of Physics

 

Fax: 23064218

Phone:+98 23064437

 

Post Code:15418-49611

Javad Taghizadeh Firouzjaee

جواد تقی زاده فیروزجایی

· خانه

· رزومه

· تالیفات

· گروه گرانش

· موضوع پژوهشی

 (جدید) 

· تدریس:

نسبیت عام پیشرفته

گرانش

نظریه  میدان کوانتومی

کیهانشناسی

نسبیت خاص

مکانیک کوانتومی پیشرفته

نجوم و اختر فیزیک

ذرات بنیادی مقدماتی

ریاضی فیزیک 2

مکانیک کوانتومی 1 و2

فیزیک نکلئون ها و ذرات بنیادی

مکانیک آماری پیشرفته

مکانیک آماری مقدماتی

اطلاعات کوانتومی

تالیفات

 

لینک  مقالات علمی

 

https://scholar.google.com/citations?user=tU5F8SsAAAAJ&hl=en

 

کتاب

 

نکات ضروری در ورزش کشتی“ نشر انتخاب، شابک: 978-964-2779-80-2 

نسخه خلاصه پی دی اف  pdf

 

فارسی

English

یادداشت

· کشف موج گرانشی

· شرایط استاندارد برای داشتن مقطع دکتری

· ویژگی های یک رساله خوب دکتری

· اطلاعات سیاهچاله و پیشبینی هوا (مقاله 2014 هاوکینگ)

· جهان کوانتومی

·  نوبل فیزیک 2020 (مصاحبه با نشریه شباهنگ)