به وب سایت آزمایشگاه پژوهشی مدارها و سیستم های فرکانس بالا (HFCAS) خوش آمدید. آزمایشگاه (HFCAS)، آزمایشگاهی مربوط به گروه الکترونیک دپارتمان مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است که در سال 1389 با نام « آزمایشگاه پژوهشی مدارها و سیستم های فرکانس بالا » تأسيس شد که هدف اوليه آن پيشبرد پژوهش و نوآوري در رشته الکترونیک می باشد. این مجموعه فعاليت خود را با هسته تحقيقاتی مداراهای فرکانس بالا و با امکاناتی اندک آغاز کرد و به تدريج با توسعه امکانات و جذب دانشجویان فعال در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فعاليت خود را به حيطه های ديگري گسترش داده است. اين آزمایشگاه در حال حاضر با زيرساخت ها و امکانات لازم آزمایشگاهی که دائماً رو به توسعه است، حضور فعالی در جريان پژوهشی دانشکده برق این دانشگاه و به خصوص در سطح کشور، در زمینه ی رشته الکترونیک دارد. شرح وظايف و نوع فعاليت های آزمایشگاه مذکور را می توانید در قسمت پژوهش ها به طور کامل مطالعه فرمایید، اما در يک نگاه کلی فعاليت آزمایشگاه دو ويژگي بارز دارد: اول، کميت و کيفيت تحقيقات انجام‌ شده در اين آزمایشگاه، يعني کثرت تعداد مقاله های پژوهشی چاپ‌ شده آن در مجلات و کنفرانس های علمی معتبر و تعداد استنادها به آن ها؛ دوم، نوعی مديريت پويا در امر پژوهش که افرادی را با خصوصیات مديريتی، براساس «محوريت محقق»، «استقلال مديريتی در زمینه پژوهشی»، را مدنظر داشته است. آزمایشگاه مداراها و سیستم های فرکانس بالا ، نه تنها انجام تحقیقات دانشگاهی به منظور تولید دانش و فناوری در سطح بین المللی را مورد توجه و هدف قرار داده، بلکه انجام تحقیقات کاربردی و ارائه خدمات تخصصی مهندسی در حوزه فعالیت های تعریف شده با هدف پاسخ به نیازهای صنایع و سازمان های مختلف در سطح ملی و همکاري با آزمایشگاه های پژوهشي ديگر به صورت‌های مختلف همواره جزئی از روال کار آزمایشگاه بوده است.
اخبار و رویدادها