مقالات سوابق کاری و علمی صفحه اصلی

 سوابق کاری و علمی

 

1- دانشيار دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي           (تاکنون- 1375)

 

 ·     معاون پژوهشی دانشکاه (تاکنون- 1389)

·     سر دبیر فصلنامه تحقیقات موتور (تاکنون- 1389)

·     عضو هیات تحریه فصلنامه تحقیقات موتور (تاکنون- 1387)

 

· تدريس دروس مختلف در دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد گروه حرارت و سيالات و خودرو از قبيل ترموديناميک 1و2، مکانيک سيالات 1و 2، انتقال حرارت 1، سيستم­هاي انتقال آب، نيروگاه، انتقال حرارت پيشرفته هدايتي و جابجائي، مکانيک سيالات محاسباتي و انتقال حرارت موتورهاي احتراق داخلي.

 

 2- دانشيار پژوهشی دانشکده مهندسي- دانشگاه ايالت کانزاس- آمريکا

آزمايشگاه ملي ماشين­هاي گاز طبيعي                  5/1387- 7/1381    

مسئول انجام پژوه­هاي تحقيقاتي آزمايشگاه، کمک و راهنمايي انجام پروژه­هاي دانشجويان دوره­هاي کارشناسي ارشد ودکتري و تدريس در دانشکده مهندسي مکانيک.

 

3- مدير فني و مهندسي مرکز تحقيقات موتور ايران خودرو 1381-1378

·        مديريت واحد فنی و مهندسي شرکت با بيش از 20 پرسنل مهندس، تکنسيين و کارمند دفتري

·   انجام چندين پروژه کاربردي بر روي موتورهاي احتراق داخلي و مسئول مستقيم طراحي حرارتي يک موتور ماشين سواري

·        توسعه چندين نرم افزار محاسباتي کاربردی

·        کمک در راه­اندازي آزمايشگاه مکانيک سيالات، انتقال حرارت، مواد و اطاق هاي آزمايش موتور و خودرو

·        استاد راهنماي حدود  ده پروژه، پايان­نامه کاربردي دوره کارشناسي ارشد.

·        چاپ تعدادی مقالات علمی در مجلات علمی و کنفرانس ها

 

4- استاديار مهندسي مکانيک دانشگاه شهيد باهنر کرمان        1375- 1369

·   تدريس دروس دروه­هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد از قبيل ترموديناميک 1و2، انتقال حرارت 1و2، مکانيک سيالات 1و2، ديناميک، نيروگاه، انتقال حرارت پيشرفته هدايت و جايجائي و مکانيک سيالات محاسباتي

·        مسئول تحصيلات تکميلي مهندسي مکانيک به مدت دو سال

·        مدير گروه مهندسي مکانيک دانشگاه شهيد باهنر کرمان و سيرجان به مدت سه سال

·        تجهيز، راه اندازی و مسئول آزمايشگاه ترموديناميک به مدت 4 سال

·        استاد راهنماي 12 پايان­نامه کارشناسي ارشد و بيش از 35 پروژه کارشناسي

·        چاپ تعدادی مقالات علمی در مجلات و کنفرانس ها علمی


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی