مقالات سوابق کاری و علمی صفحه اصلی

 مقالات

 

1.     M. H. Moshrefi, A. Keshavarz, and J. Mahdavinia, “Axial Compressor Flow Analysis, Using Mean Line”, Proceeding of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition.

2.     J. Mahdavinia, A. Keshavarz, and M. H. Moshrefi, “Performance Analysis of a Variable Geometry Turbocharger, Using Mean Line Method”, International Journal of Automobile Engineering, Volume 1, Number 1, 2011.

3.     M. Eftekhar and A. Keshavarz, “Reducing the Emissions and Fuel Consumption of a Spark Ignition Engine by Utilizing Heat Exchangers in the Exhaust Gas Stream”, IMechE, Journal of Automobile Engineering, Volume 225, Part D, 2011.

4.     A. Keshavarz, M. A. Mehrabian, M. Abolghasemi, and A. Mostafavi, “Availability (Exergy) Analysis in a Thermal Energy Storage System with Phase Change Materials Arranged in Series”, IMechE, Journal of Energy and Power, Volume 225, Part A, 2011.

5.     D.K. Grauer, K.S. Chapman, and A. Keshavarz, “Active Air Control System Development Using Charge Air Integrated Manifold Engine Numerical Simulation (CAIMENS)”, ASME Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, July 2008, Vol. 130.

6.     K.S. Chapman, A. Keshavarz, and K. Wolfram, “Development of a Turbocharger Booster System”, Proceedings of Gas Machinery Conference, 2007.

7.     K.S. Chapman, A. Keshavarz, and V. Van Norden, “Reducing Emissions of a Large Bore Two-Stroke Engine Using a Normal Gas and Hydrogen Mixture", Proceedings of Gas Machinery Conference, 2007.

8.     K.S. Chapman, A. Keshavarz, and U. Honegger, “Analysis of a Variable Geometry Diffuser Turbocharger to Increase Engine Operating Flexibility”, Proceedings of Gas Machinery Conference, 2007.

9.     K.S. Chapman, A. Keshavarz, and D. Grauer, “Development and Validation of Multi-Cylinder T-RECS Model for Active Air Control System”, Proceedings of Gas Machinery Conference, 2007.

10.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and J. Sengupta, “Computerized Method to Optimally Match Retrofit Turbocharger to Upgraded Engines”, Journal of Gas Pipeline, July 2006.

11.  J. Sengupta, A. Keshavarz, K. S. Chapman, and R.D. Watson “Fenestration Performance Maps” ASHRAE Transaction, Volume 112, Part 2, 2006.

12.  J. Sengupta, A. Keshavarz, K. S. Chapman, and R.D. Watson “Fenestration Performance Maps” ASHRAE Transaction, Volume 112, Part 2, 2006.

13.  J. Sengupta, K. S. Chapman, and A. Keshavarz, “Window Performance for Human Thermal Comfort” ASHRAE Transaction, Volume 111, Part 1, 2005.

14.  J. Sengupta, K. S. Chapman, and A. Keshavarz, “Development of a Methodology to Quantify the Impact of Fenestration Systems on Human Thermal Comfort” ASHRAE Transaction, Volume 111, Part 1, 2005.

15.  W. Wang, K. S. Chapman, and A. Keshavarz, “Incorporate Radiant Heaters Over 300 F Into Thermal Comfort Calculations Using BCAP”, ASHRAE Transaction, Volume 111, Part 1, 2005.

16.  Keshavarz, K.S. Chapman, and Y. Li, “Experimentally and Numerical Investigation of Large-Bore Engines Ports Discharge Coefficients”, International Journal of Engine Research, Volume 6, No 2, 2005

17.  J. Sengupta, A. Keshavarz, and K.S. Chapman, “CFD Analysis of an Exhaust Silencer Stack”, Proceedings of Gas Machinery Conference, 2005.

18.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and J. Sengupta, “Computerized Method to Optimally Match Retrofit Turbocharger to Upgraded Engines”, Proceedings of Gas Machinery Conference, 2005.

19.  Y. Li, A. Keshavarz, and K.S. Chapman, and Two-Stroke Cycle Engine Port Flow Analysis”, CIMAC, 2004.

20.  A. Keshavarz, K.S. Chapman, J. Shultz, and D.G. Kuiper, “Effects of Turbine Blade Tip Clearance on Turbocharger Performance”, ASME ICEF, ICE-Vol. 40, 2003.

21.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and A. Adriani, “Cost Effective  NOx Emission Retrofit Control Technology” , Proceedings of Gas Machinery Conference, 2005

22.  J. Sengupta, A. Keshavarz, and K.S. Chapman, “CFD Analysis of an Exhaust Silencer Stack”, Proceedings of Gas Machinery Conference, 2005.

23.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and J. Sengupta, “Computerized Method to Optimally Match Retrofit Turbocharger to Upgraded Engines”, Proceedings of Gas Machinery Conference, 2005.

24.  Y. Li, A. Keshavarz, and K.S. Chapman, and “Two-Stroke Cycle Engine Port Flow Analysis”, CIMAC, 2004.

25.  Keshavarz, A., Ghassemi, M. and Mostafavi, M., “Thermal Energy Storage Module Design Using Energy and Exergy Analysis”, Heat Transfer Engineering an International Journal, Vol. 24, No. 3, 2003.

26.  A. Keshavarz, K.S. Chapman, J. Shultz, and D.G. Kuiper, “Effects of Turbine Blade Tip Clearance on Turbocharger Performance”, ASME ICEF, ICE-Vol. 40, 2003.

27.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and Y. Li, “ Experimentally Determined Port Discharge Coefficients From Large-Bore Reciprocating Engines”, ASME ICEF, ICE-Vol. 40, 2003.

28.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and Y. Li, “Numerical and Experimentally Determined Port Discharge Coefficients from Large-Bore Reciprocating Engines”, Proceedings of GMC, 2003.

29.  K.S. Chapman, M. Abbaspour, and A. Keshavarz, “Development of a virtual Pipeline System Testbed Using Non-Isothermal Transient Simulation”, Proceedings of GMC, 2003.

30.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and J. Jariwala, “Numerical Investigation of a Turbocharger Compressor with Variable Diffuser Vane Setting Angle”, Proceedings of GMC, 2003.

31.  K.S. Chapman, A. Keshavarz, and S. S. Dey, “Potential Embedded Flow Sensor for Turbocharger Degradation Measurement”, Proceedings of GMC, 2003.

32.  Aghakhanloo. A., Keshavarz, A., and Khosravi. M. K., “Parameteric Investigation of Energy Balance in Spark Ignition Engines”, The 17th Internal Combustion Engine Symposium, Japan, JSAE paper 20026080, pp131-136.

33.   Keshavarz, A., Shabestari, M., and Aghakhanloo, A., “Experimental Energy Balance Investigation of an Internal Combustion at Different Loads”, Journal of Engineering, Tabriz University, Vol. 3, No.26, PP 43-54, summer 2001.

34.  Keshavarz, A., Mostafavi, A., and Ghassmie, M., “Optimization of Sensible Thermal Energy Storage Using Energy and Exergy Methods”, Journal of Engineering, Ferdosi University, Winter 2001.

35.  Ghassemi, M., Tavana, H., and Keshavarz, A., “New and Energy Efficient Design for Home Refrigerator/Freezers,” International J. of Environmentally Conscious Design and Manufacturing, vol. 9, No. 4, 2000.

36.  Sabzevarzadeh, M., Keshavarz, A., and Davami, “Numerical Simulation of Flow Inside Casting Mould”, Journal of Metallurgy, vol. 3. 1999.

37.  Mansouri,S. H., Hosseini, S. M., Keshavarz, A. , and Rahnama, M.,   “Two-Dimensional Boundary-Conforming Orthogonal Grids for External and Internal Flow Using Schwarz-Christoffel Transformation”, Tenth International Conference on Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow, Swansea, UK, Vol. II, 1998.

38.  Chataverdi, S. K. and Keshavarz, A., “Tensile Strength of chopped-Fiber Reinforced SMC Composites with Circular Cut-Outs”, SAMPE Quarterly, Vol. 18, No. 3, 1987.

39.  Podzimek, J, Wojnar, V., Keshavarz, A. and Stowell, G., “Somke Particle Deposition on Charged Collectors”, Aerosols: Science. Technology, and Industrial Applications of Airborne Particles, Proceeding of the First International Aerosol conference. Minneapolis, MN, 1984.

40. ج پيرکندي، ع کشاورز، م محمودي، «بررسي اثرات فين هاي حلقوي و محوري در بهينه سازي يک سيستم ذخيره کننده انرژي از ديدگاه اکسرژي و آنتروپي توليدي». دوازدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک، 1383.

41. ج پيرکندي، ع کشاورز، م محودي، « بررسي عددي فرآيند ذوب و انجماد يک ماده تغيير فاز دهنده (PCM) در يک ذخيره کننده انرژي دو لوله اي هم محور» سيزدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک، 1384.

42. ع کشاورز، م سلطاني، ج پيرکندي، « افزايش قابليت کاردهي ذخيره کنند هاي حرارتي با در نظر گرفتن اثرات فين هاي محوري بر روي ضريب انتقال حرارت جابجايي» يازدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک، 1382.

43. ع کشاورز، م سلطاني، ج پيرکندي، «محاسبه ضريب انتقال حرارت و جابجايي در سيستم هاي ذخيره کننده انرژي با استفاده از روش انتالپي» يازدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک،1382.

44. پيمان شرقي، ع کشاورز،« انتخاب سيستم خنک کاري براي موتور نصب شده بر روي يک خودرو» يازدهمين کنفرانس سالانه مهندسي مکانيک، 1382.

45. ع کشاورز، م ضياء بشرحق، ج پيرکندي، «بررسي تاثير ضريب انتقال حرارت جابجايي در بهينه سازي سيستم هاي ذخيره کننده انرژي» چهارمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران،  1381


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی