دانشکده مهندسی صنایع         

 

صفحه اصلی دانشکده

صفحه اصلی دانشگاه

پیوندهای مرتبط

 

دکترمحمد جعفر تارخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  صفحه اصلی

 افتخارات و جوایز

 مقالات  چاپ شده

  مقالات ارائه شده به کنفرانس

  کتاب چاپ شده

تجارب آموزشی

تجارب کاری

زمینه های تحقیقی مورد علاقه

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی