دانشکده مهندسی صنایع         

 

صفحه اصلی دانشکده

صفحه اصلی دانشگاه

پیوندهای مرتبط

 

دکتر محمدجعفر تارخ

 

1-مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری 1381

2-مدیریت کیفیت نرم افزار در عصر اطلاعات 1381

3- تکنولوژی اطلاعات و صادرات نرم افزار 1381

4- مدیریت امور مشتریان الکترونیکی 1383

5-تصمیم گیری در صنعت و تجارت 1384 Dss/Ai

6-هوش استراتژیک 1389

7-هوش رقابتی 1390

8-صنایع شبکه ای و اطلاعاتی 1390

9-مدیریت ارتباط با مشتریان 1390

10-هوش تجاری 1391

11-سیستم مهندسی سیستم ها SOSE در حال تدوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صفحه اصلی

 افتخارات و جوایز

 مقالات  چاپ شده

  مقالات ارائه شده به کنفرانس

  کتاب چاپ شده

تجارب آموزشی

تجارب کاری

زمینه های تحقیقی مورد علاقه

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی