سوابق كاري - آموزشی

عضو جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي (دانشکده برق) از 1362 تا 1364 .

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي (دانشكده برق) از 1364 تا كنون.

مسئول تاسيس و آموزش تعمير و نگهداری سيستم های مکانيزه حروف چيني الکترونيکی روزنامه جمهوري اسلامي از 1362 الي 1367 .

عضو شوراي اسلامي شهر تهران ( دور دوم) از ارديبهشت 1382 تا ارديبهشت 1386.

مسئول كميته فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر تهران

مسئول كميته آسيب هاي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران

نماينده شوراي اسلامي شهر تهران در كميسيونهاي ماده صد

عضو کمیسیون نام گذاری خیابان ها و معابر عمومی شهر تهران

سوابق تدريس

رياضي كاربردي

رياضيات مهندسي

مدار الكتريكي

الكترونيك I

زبان تخصصی

مدارهای الکترونیکی

معادلات دیفرانسیل