جزييات و چگونگی کار کلاس      

کتاب مرجع:
 
                  Advanced Engineering Mathematics

                                                       BY: M. D. Greenberg


 طرح درس قسمت اول سِِيلابس:   فوريه  PP474-539 کتاب مرجع

 طرح درس قسمت دوم سیلابس: معادلات دیفرانسیل جزیی pp 540-605 کتاب مرجع

 طرح درس قسمت سوم سیلابس: توابع مختلط، مشتق و انتگرال آنها pp 607-757
 
مسایل PDE-Potential شماره های  e-1-e ,4-b,4-f,6-d,6-e برای کلاس چهار شنبه 4 آذر حل شوند

موضوعات امتحان پایان ترم

معادله دیفرانسیل بامشتقات جزیی لاپلاس(پتانسیل)

آنالیز مختلط - نگاشت و قضایای نگاشت همدیس(تطبیقی)

 

دانشجویانی که در ریز نمرات خود اشتباهی ملاحظه میکنند مشکل خود را با آقای مجید قربانی به آدرس زیر
majidghorbanii@yahoo.com
در میان بگذارند تا قبل از نهایی شدن نمرات اصلاح صورت بگیرد

دانشجویان گرامی سوالات اینجا را حتما به عنوان تمرین (نمره دارد)  حل کنید و برای آقای محمد حسینی ایمیل نمایید.

سوالات امتحان مانند سوالات فوق میباشد.
 

در صورت داشتن سوال یا ابهام به Engmath94@gmail.com  ایمیل دهید.

دانشجویان گرامی روز سه شنبه 22 دی
 ساعت 9-11:30
کلاس رفع اشکال و حل تمرین در اتاق 204
 برگزار میشود.