سوابق فعاليت هاي جانبي

      عضو انجمن اسلامي دانشجويان انگلستان وابسطه به اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا: از اوايل 1357 تا 1362

 

      عضو انجمن اسلامی فارع التحصيلان اروپا، آمريكا و اقيانوسيه از 1375 تا 1387

 

      عضو هیات موسس انجمن اسلامی دانش آموختگان غرب اروپا 1389

 

       عضو هیات امنا وشورای عالی انجمن اسلامی دانش آموختگان غرب اروپا 1389 تا کنون

         مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

چگونگی بکارگيری مواد اسمکتيک فروالکتريک در ساخت نمايشگرهای بلور مايع در سيزدهمين کنگره شيمی ومهندسی شيمی ايران تاريخ 1377

 

روش جديد باياس ژيروسکوپ فيبر نوری تداخلی (I-FOG) در کنفرانس مهندسی برق سال 1380

 

Problems Encountered in Realizing a Fully Distributed RC Network Using Thick film Technology  سال  1980به زبان انگلیسی

 

Realizing of Fully Distributed RC Network Using Thick film Technology سال 1980 به زبان انگلیسی

 

New Biasing Scheme for Interometric Fiber Gyroscope ( I_FOG) ارائه شده در نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، سال 2001